Dịa lí 6 tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gi ?

Question

Dịa lí 6 tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gi ?

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-10-13T02:58:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:59:07+00:00

  Tỉ lệ bản đồ là tỉ số khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng trên thực địa.

  Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa.

  0
  2021-10-13T02:59:59+00:00

  Tỉ lệ bản đồ cho biết các khoảng cách trên bản đồ đã được thu nhỏ bao nhiêu lần so với khoảng cách thực của chúng trên thực địa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )