Địa phương em nghành động vật nguyên sinh có vai trò gì

Question

Địa phương em nghành động vật nguyên sinh có vai trò gì

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-08-11T04:26:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:27:45+00:00

  Địa phương em nghành động vật nguyên sinh có vai trò gì

   Vai trò của ngành động vật nguyên sinh với tự nhiên và đời sống con người:

  + Làm thức ăn cho động vật ở nước .VĐ : cá , giáp xác nhỏ 

  + Làm vật chỉ thị về độ sạch của môi trường nước 

  0
  2021-08-11T04:28:22+00:00

  Đáp án:

  I. Lý thuyết

  1. Đặc điểm chung

  – Một số đại diện của động vật nguyên sinh:

          Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh:

   

  STT

  Đại diện

  Kích thước

   Cấu tạo

  Thức ăn

  Bộ phận di chuyển

  Hình thức sinh sản

  Hiển vi

  Lớn

  1 tế bào

  Nhiều tế bào

  1

  Trùng roi

  x

   

  x

   

  Vụn hữu cơ

  Roi

  Vô tính hoặc hữu tính

  2

  Trùng biến hình

  x

   

  x

   

  VK, vụn hữu cơ

  Chân giả

  Vô tính

  3

  Trùng giày

  x

   

  x

   

  VK, vụn hữu cơ

  Lông bơi

  Vô tính

  4

  Trùng kiết lị

  x

   

  x

   

  Hồng cầu

  Chân giả

  Vô tính

  5

  Trùng sốt rét

  x

   

  x

   

  Hồng cầu

  Không có

  Vô tính

   

  Nhận xét: đa số động vật nguyên sinh có đặc điểm

  + Kích thước hiển vi và cơ thể chỉ có 1 tế bào

  + Cơ quan dinh dưỡng

  + Hầu hết dinh dưỡng kiểu dị dưỡng

  + Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi

  1. Vai trò thực tiễn

         – Với số lượng hơn 40 nghìn loài động vật nguyên sinh phân bố khắp nơi: trong nước mặn, nước ngọt, trong đất ẩm, trong cơ thể nhiều nhóm động vật và người.

  – Với sự đa dạng, phong phú như vậy động vật nguyên sinh có nhiều vai trò trong thực tiễn:

  + Làm thức ăn cho động vật nhỏ, đặc biệt giáp xác nhỏ: trùng giày, trùng roi.

  + Gây bênh ở động vật.

  + Gây bệnh cho con người: trùng kiết lị, trùng sốt rét.

  + Có ý nghĩa về địa chât: trùng lỗ

  – Một số bệnh do động vật nguyên sinh gây ra:

  II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

  Câu 1:  Đặc điểm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?

  Hướng dẫn trả lời:

  Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:
  – Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống;
  – Dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giám.                                                                                                             – Sinh sản vô tính theo kiêu phân đôi.

   Câu 2: Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.

  Hướng dẫn trả lời:

  Những động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá là: các loại trùng roi và các loại trùng cỏ.. Chúng là thức ăn tự nhiên của các giáp xác và động vật nhó khác. Các động vật này lại là thức ăn quan trọng cho cá và các động vật thủy sinh khác (ốc. tôm,…).

  Câu 3: Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh.

   Hướng dẫn trả lời:

  – Trùng kiết lị: bào xác thường qua con đường tiêu hóa và gây ra bệnh ở ruột người.
  – Trùng sốt rét: do muỗi anôphen truyền từ người này sang người khác.
  – Trùng gây bệnh ngủ li bì ở châu Phi: do ruồi tsê — tsê truyền từ người này sang người khác.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )