Dịch cho mình Bố của bạn là ai

Question

Dịch cho mình
Bố của bạn là ai

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-12-06T10:02:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T10:03:05+00:00

  Bố của bạn là ai?

  Dịch:

  Who is your father?

  xin hay nhất

  0
  2021-12-06T10:03:59+00:00

  Đáp án:

    Bố của bạn là ai `->` Who is your father

  Giải thích các bước giải:

  – Who: ai

  – Is: là

  – Your: của bạn

  – Father: bố

  `->` Who is your father: Bố của bạn là ai ?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )