{Dịch ra tiếng việt giúp mik vs ạ} The cake in Thanh Huong Bakery is very delicious.Tan likes it very much.He goes to this bakery every Sunday morning

Question

{Dịch ra tiếng việt giúp mik vs ạ}
The cake in Thanh Huong Bakery is very delicious.Tan likes it very much.He goes to this bakery every Sunday morning because he wants to buy some cake there.Today is Sunday .Tan says to his sister Phuong,”Let’s go to Thanh Huong Bakery”.Phuong wants to buy some bread and she says,”Great idea” Now Phuong and Tan are going to the bakery.They look every happy.

in progress 0
Quinn 18 phút 2021-09-10T10:51:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T10:52:06+00:00

  Bánh ở tiệm bánhThanh Hương  rất ngon, An rất thích, sáng chủ nhật nào cũng đến tiệm bánh này vì muốn mua bánh ở đó, hôm nay là chủ nhật, anh Phương nói với chị Phương “Đi đến tiệm bánh Thanh Hương thôi! “. Phương muốn mua một ít bánh mì và cô ấy nói:” Ý tưởng tuyệt vời “Bây giờ Phương và Tân đang đi đến tiệm bánh. Họ trông hạnh phúc.

  0
  2021-09-10T10:52:51+00:00

  Bánh ở Tiệm bánh Thanh Hương rất là ngon, An rất thích, sáng chủ nhật nào cũng đến tiệm bánh này vì muốn mua bánh ở đó, hôm nay là chủ nhật, anh Phương nói với chị Phương “Hãy đi đến tiệm bánh  Thanh Hương”. Phương muốn mua một ít bánh mì và cô ấy nói:” Ý tưởng tuyệt vời “Bây giờ Phương và Tân đang đi đến tiệm bánh. Họ trông rất là hạnh phúc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )