Điểm cơ bản trong chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn là ai?

Question

Điểm cơ bản trong chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Nguyễn là ai?

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-10-06T18:25:13+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T18:26:39+00:00

    Đó là chính sách chuyên chế, bảo thủ, sai lầm, không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước và xu thế thời đại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )