Điểm giống nhau giữa hoạt động của cơ tim so với hoạt động của cơ vân??? A. Hoạt động theo quy luật ” tất cả hoặc không có gì” B. Ho

Question

Điểm giống nhau giữa hoạt động của cơ tim so với hoạt động của cơ vân???
A. Hoạt động theo quy luật ” tất cả hoặc không có gì”
B. Hoạt động tự động
C. Hoạt động theo ch kì
D. Hoạt động cần năng lượng
giúp mình nhée

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-07-29T21:37:23+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T21:38:38+00:00

  Đáp án:

  D. Hoạt động cần năng lượng

  Giải thích các bước giải:

  diem-giong-nhau-giua-hoat-dong-cua-co-tim-so-voi-hoat-dong-cua-co-van-a-hoat-dong-theo-quy-luat

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )