Điểm giống nhau giữa máy biến áp và máy phát điện là

Question

Điểm giống nhau giữa máy biến áp và máy phát điện là

in progress 0
Rose 4 tháng 2021-08-17T13:36:01+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T13:38:00+00:00

    Cùng là máy điện xoay chiều                 

     Cùng thuộc loại máy điện

     Cũng có lõi thép và dây quấn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )