Điểm giống nhau về chức năng của các khối mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian khuếch đại công suất trong máy tăng âm là gì => Trả lời: khu ếch

Question

Điểm giống nhau về chức năng của các khối mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian khuếch đại công suất trong máy tăng âm là gì
=> Trả lời: khu ếch đại tín hiệu … tần

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-07-21T01:02:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:04:29+00:00

  Điểm giống nhau về chức năng của các khối mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian khuếch đại công suất trong máy tăng âm là: 

  => Trả lời: khuếch đại tín hiệu âm tần

  0
  2021-07-21T01:04:44+00:00

  Khuếch đại tín hiệu âm tần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )