Điểm giống và khác nhau cơ bản khi tôngt hợp chuỗi polynucleotit trên 2 mạch gốc ADN? Tại sal lại có sự khác biệt đó

Question

Điểm giống và khác nhau cơ bản khi tôngt hợp chuỗi polynucleotit trên 2 mạch gốc ADN? Tại sal lại có sự khác biệt đó

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-08T10:38:18+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T10:39:58+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Giống: đều tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung A- T và G-X

  Khác:

  Mạch 3′-5′: sự tổng hợp mạch mới kéo dài liên tục từ đầu 3′ đến đầu 5′

  Mạch 5’3′: sự tổng hợp diền ra gián đoạn 

  Nguyên nhân do enzim ADN polymeraza  bắt đầu tổng hợp từ đầu 3′ và ADN chỉ tháo xoắn từng phân => dẫn đến sự tổng hợp gián đoạn trân mạch 5′-3′

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )