điểm giống và khác nhau về chế độ cai trị các triều đại phong kiến phương bắc với nước ta từ tk I-VI. Giúp với ạ

Question

điểm giống và khác nhau về chế độ cai trị các triều đại phong kiến phương bắc với nước ta từ tk I-VI. Giúp với ạ

in progress 0
Alice 1 ngày 2021-10-18T09:33:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T09:34:21+00:00

  Trả lời :

  +)Giống nhau:

  — Đều thi hành các chính sách bóc lột nặng nề bằng tô, thuế, lao dịch và nộp cống (sản vật quý, sản phẩm thủ công, thợ khéo tay).

  — Thực hiện chính sách cai trị thâm độc: chia để trị, biến nước ta thành quận huyện của Trung Quốc, đồng hoá dân tộc (tiếp tục đưa người Hán sang sinh sống lâu dài cùng người Việt).

  +)Khác nhau:

  — Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các chính quyền đô hộ đã đưa người Hán sang thay người Việt làm huyện lệnh, trực tiếp cai quản các huyện vì sợ nhân dân ta tiếp tục nổi dậy, đồng thời muốn bóc lột và đàn áp nhân dân ta tàn bạo hơn, cai quản chặt chẽ hơn.

  Chúc bn học tốt ????????????

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )