điểm khác biệt cơ bản của quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ so với Bắc Mỹ. ?????????

Question

điểm khác biệt cơ bản của quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ so với Bắc Mỹ. ?????????

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-07-27T08:35:06+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:36:07+00:00

   Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.

   Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong điều kiện nền kinh tế còn chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị.

  0
  2021-07-27T08:36:44+00:00

  → Ở Bắc Mĩ:

  – Đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.

  → Ở Trung và Nam Mĩ:

  – Đô thị hoá tự phát

  – Không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá

  – Tốc độ đô thị hóa nhanh trong điều kiện nền kinh tế còn chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị.

  @Cheese

  Gửi bạn ~

  Chúc bạn học tốt :33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )