Điểm khác biệt cơ bản trong sinh sản của Thỏ so với Thằn lằn là gì ? kết luận j về sự khác biệt đó ?

Question

Điểm khác biệt cơ bản trong sinh sản của Thỏ so với Thằn lằn là gì ? kết luận j về sự khác biệt đó ?

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-07-17T17:13:26+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:14:52+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

  Thỏ đẻ con tiến bộ hơn đẻ trứng ở thằn lằn:

  + Sự phát triển phôi trong cơ thể mẹ bằng chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ ổn định, an toàn, có đầy đủ chất dinh dưỡng và điều kiện phát triển hơn, không phụ thuộc nhiệt độ môi trường và lượng chất dinh dưỡng của noãn hoàng ở trong trứng.

  + Con non được nuôi bằng sữa mẹ không phụ thuộc vào khả năng bắt mồi và mồi trong tự nhiên như các loài khác nên tỉ lệ sống sót cao.

  ⇒ Thỏ đẻ con có đủ điều kiện, điều kiện đẻ trứng và nuôi con tốt hơn thằn lằn đẻ trứng. 

  0
  2021-07-17T17:15:13+00:00

  Thỏ đẻ con tiến bộ hơn đẻ trứng ở thằn lằn:

  – Sự phát triển phôi trong cơ thể mẹ bằng chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ nên ổn định, an toàn, có đầy đủ chất dinh dưỡng và điều kiện phát triển hơn, không phụ thuộc nhiệt độ môi trường và lượng chất dinh dưỡng của noãn hoàng ở trong trứng.

  – Con non được nuôi bằng sữa mẹ không phụ thuộc vào khả năng bắt mồi và mồi trong tự nhiên như các loài khác, nên tỉ lệ sống sót 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )