-điểm khác giữa phong trào nông dân Yên Thế với các phong trào nổi ra cùng thời điểm -Tính chất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

Question

-điểm khác giữa phong trào nông dân Yên Thế với các phong trào nổi ra cùng thời điểm
-Tính chất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-07-28T13:19:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:20:31+00:00

  *Điểm khác nhau giữa các phong trào nông dân Yên Thế với các phong trào nổi ra cùng thời điểm:

  Phong trào Cần Vương

  Lãnh đạo: Văn thân sĩ phu yêu nước

  Mục tiêu: Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến

  Phong trào nông dân Yên Thế

  Lãnh đạo: Nông dân

  Mục tiêu: Đánh Pháp để tự vệ, giành quyền lợi thiết thân, giữ đất, giữ làng

  Điểm khác là về lãnh đạo và mục tiêu

  *Tính chất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê: Tính phong kiến và tính dân tộc

  Chúc bn hc tốt!

  0
  2021-07-28T13:20:55+00:00

  Câu 1 : Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời đó là:

  – Mục tiêu: bảo vệ xóm làng, cuộc sống của mình, không phải là khôi phục chế độ phong kiến, bảo vệ ngôi vua như các cuộc khởi nghĩa cùng thời.

  – Lãnh đạo: không phải các văn thân, sĩ phu mà là những người xuất thân từ nông dân với những phẩm chất đặc biệt (tiêu biểu là Hoàng Hoa Thám): căm thù đế quốc, phong kiến, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, trung thành với quyền lợi của những người cùng cảnh ngộ, hết sức thương yêu nghĩa quân.

  – Lực lượng tham gia: đều là những người nông dân cần cù, chất phác, yêu cuộc sống.

  – Địa bàn hoạt động: khởi nghĩa Yên Thế nổ ra ở vùng rừng núi trung du Bắc Kì.

  – Về cách đánh: nghĩa quân Yên Thế có lối đánh linh hoạt, cơ động, giảng hòa khi cần thiết,…

  – Thời gian tồn tại: cuộc khởi nghĩa tồn tại dai dẳng suốt 30 năm, gây cho địch nhiều tổn thất.

  – Ý nghĩa: khởi nghĩa Yên Thế tiêu biểu cho tinh thần quật khởi của nông dân, có tác dụng làm chậm quá trình xâm lược, bình định vùng trung du và miền núi phía Bắc của thực dân Pháp.

  – Tính chất: là một phong trào yêu nước, không nằm trong phong trào Cần Vương.\

  Câu 2 :

  – Đây là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, địa bàn rộng

  – Thời gian tồn tại 10 năm  

  – Tính chất ác liêt: chống Pháp và triều đình phong kiến bù nhìn.

  – Tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất Tự chế tạo được vũ khí (súng trường theo mẫu súng của Pháp).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )