điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do nguyễn ái quốc soạn thảo và luận cương chính trị tháng 10/1930 do trần phú soạn t

Question

điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do nguyễn ái quốc soạn thảo và luận cương chính trị tháng 10/1930 do trần phú soạn thảo là ?
A đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của giai cấp bóc lột
B khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về chính đảng vô sản
C xác định được công nhân và nông dân là lực lượng cách mạng
D xác định đúng nhiệm vụ các mạng là đánh đuổi đế quốc

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-08-13T13:37:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:38:11+00:00

  * Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và luận cương chính trị tháng 10/1930 do trần phú soạn thảo là ?

  `->` Chọn: D. xác định đúng nhiệm vụ cách mạng là đánh đuổi đế quốc.

  * Giải thích:

  –  Cương lĩnh chính trị (2-1930): nhiệm vụ chiến lược là đánh đuổi đế quốc là quan trọng.

  – Luận cương chính trị (10-1930): ưu tiên cho việc cách mạng ruộng đất là nhiệm vụ quan trọng.

  `text{Chúc bạn học tốt !}`

  0
  2021-08-13T13:38:31+00:00

  $꧁????????????꧂$

  $—————-$

  $\text{ Đáp án đúng là ????.}$

  $\text{Xác định được công nhân và nông nhân là lực lượng cách mạng}$

  $—————–$

  $\text{Xin ????????????????????,ら ???????????? và ???????????? ạ}$$\text{???????? ???????????? ???????? }$

  $????????$ $????????????????$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )