Điểm kiểm tra của lớp 6a gồm 4 loại : giỏi , khá , trung bình và yếu .Trong đó số bài đạt điểm giỏi chiểm tổng 20% số bài , số bài đạt điểm khá bằng `

Question

Điểm kiểm tra của lớp 6a gồm 4 loại : giỏi , khá , trung bình và yếu .Trong đó số bài đạt điểm giỏi chiểm tổng 20% số bài , số bài đạt điểm khá bằng `3/10` tổng số bài .Loại yếu chiếm`1/4` số bài còn lại và có 15 bài đạt điểm trung bình .Tính số học sinh của lớp 6a
Giúp mk mới ạ , bt cách lm nhưng nó cứ bí ở 1 chỗ nên lm đến giữa trừng cx bó tay => 20 điểm của tui nha

in progress 0
Vivian 5 tháng 2021-07-12T09:40:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:42:19+00:00

  20% = $\frac{1}{5}$ 

  Tỉ số số bài loại yếu và tổng số bài là: 

       (1 – $\frac{1}{5}$ – $\frac{3}{10}$) × $\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{8}$ (tổng số bài)

  Tỉ số số bài loại trung bình và tổng số bài là:

       1 – $\frac{1}{5}$ – $\frac{3}{10}$ – $\frac{1}{8}$ = $\frac{3}{8}$ (tổng số bài)

  Tổng số bài là:

          15 : $\frac{3}{8}$ = 40 (bài)

                Đáp số: 40 bài

  0
  2021-07-12T09:42:20+00:00

  Đáp án:

  ` 40` em

  Giải thích các bước giải:

   Phân số chỉ số bài loại yếu và trung bình là:

  `1-20%-\frac{3}{10}=\frac{1}{2}`

  Phân số chỉ số bài loại yếu là:

  `\frac{1}{2}.\frac{1}{4}=\frac{1}{8}`

  Phân số chỉ số bài loại trung bình là:

  `\frac{1}{2}-\frac{1}{8}=\frac{3}{8}`

  Số học sinh `6A` là:

  `15:\frac{3}{8}=40`(em)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )