điểm kiểm tra môn toán của học sinh lớp 7B được giáo viên ghi lại như sau: 6 6 8.

Question

điểm kiểm tra môn toán của học sinh lớp 7B được giáo viên ghi lại như sau:
6 6 8. 4 .9 7. 7. 10 .10. 3. 9. 5 .1 0. 8. 4
.9 .7 .7. 9. 7. 9 .5. 5 8 6 .7 .6 .6 .8. 5. 5 .6.
a. Bảng trên được gọi là bảng gì?Dấu hiệu ở đây là gì?
b.Có bao nhiêu học sinh làm bài kiểm tra?
c.Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng?
d.Tìm mốt của dấu hiệu
e.Nhận xét về điểm kiểm tra môn toán của học sinh lớp 7b
g.Số học sinh lm bài kiểm tra đạt điểm giỏi(>8) và điểm dưới trung bình(<5) chiếm tỉ lệ bn phần trăm

in progress 0
Josephine 1 tuần 2021-11-30T02:36:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T02:37:35+00:00

  a, – bảng trên được gọi là bảng tần số 

     – dấu hiệu hiệu là , diểm kiểm tra môn toán lớp 7b 

  b, có 33 bạn làm bài kiểm tra

   0     1        3        4        5        6        7        8        9        10

   1      1       1        2        5        6        6         4        5        2= 212/33=6,42

   d, mốt là  6

  mình ko làm e và g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )