điểm mạnh điểm yếu của thể chế chính trị của Nhật

Question

điểm mạnh điểm yếu của thể chế chính trị của Nhật

in progress 0
Clara 5 tháng 2021-07-08T23:52:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:54:11+00:00

  Chính trị Nhật Bản được thành lập dựa trên nền tảng của một thể chế quân chủ lập hiến và Cộng hòa đại nghị . Nhờ đó ,  thủ tướng giữ vai trò đứng đầu cả nước. Chính phủ ra quyền hành pháp .Hệ thống chính trị Nhật được thành lập dựa trên hình mẫu cộng hoà đại nghị của Anh quốc và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các nước dân luật ở châu Âu.

  0
  2021-07-08T23:54:25+00:00

  Nền chính trị Nhật Bản được thành lập dựa trên nền tảng của một thể chế quân chủ lập hiến  Cộng hòa đại nghị (hay chính thể quân chủ đại nghị) theo đó Thủ tướng giữ vai trò đứng đầu Chính phủ và chính Đảng đa số. Quyền hành pháp thuộc về chính phủ. Lập pháp độc lập với chính phủ và có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ, trong trường hợp xấu nhất có thể tự đứng ra lập chính phủ mới. Tư pháp giữ vai trò tối quan trọng và đối trọng với chính phủ và hai viện quốc hội (the Diet) gồm thượng viện  hạ viện). Hệ thống chính trị Nhật được thành lập dựa trên hình mẫu cộng hoà đại nghị của Anh quốc và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các nước dân luật ở châu Âu, cụ thể là hình mẫu của nghị viện Đức Bundestag. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )