Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau giữa tình hình Việt Nam và Xiêm vào giữa thế kỷ XIX? A: Đứng trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương

Question

Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau giữa tình hình Việt Nam và Xiêm vào giữa thế kỷ XIX?
A:
Đứng trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây.
B:
Bị các nước tư bản phương Tây xâm lược .
C:
Đều thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng”.
D:
Đều khủng hoảng và mong muốn cải cách.

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-11-07T17:58:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:59:32+00:00

  Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau giữa tình hình Việt Nam và Xiêm vào giữa thế kỷ XIX?

  A: Đứng trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây.

  B: Bị các nước tư bản phương Tây xâm lược .

  C: Đều thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng”.

  D: Đều khủng hoảng và mong muốn cải cách.

  0
  2021-11-07T18:00:17+00:00

  Đáp án D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )