Điểm nào sau đây không đúng vs chế độ nước của sông ngòi A. Nhịp điệu dòng chảy theo sát nhịp điệu mưa B. Chế độ dòng chảy diễn biến thất thường C. Đỉ

Question

Điểm nào sau đây không đúng vs chế độ nước của sông ngòi
A. Nhịp điệu dòng chảy theo sát nhịp điệu mưa
B. Chế độ dòng chảy diễn biến thất thường
C. Đỉnh lũ theo sát tháng mưa cực đại
D. Mùa cạn tương ứng vs gió mùa mùa hạ

in progress 0
Samantha 2 tuần 2021-08-21T17:24:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:25:31+00:00

  D.Mùa cạn tương ứng với gió mùa mùa hạ 

  (mùa cạn tương ứng với mùa khô)

  0
  2021-08-21T17:26:03+00:00

  Điểm nào sau đây không đúng vs chế độ nước của sông ngòi

  A. Nhịp điệu dòng chảy theo sát nhịp điệu mưa

  B. Chế độ dòng chảy diễn biến thất thường

  C. Đỉnh lũ theo sát tháng mưa cực đại

  D. Mùa cạn tương ứng vs gió mùa mùa hạ.

  `=>` Ta dễ có thể thấy được gió mùa mùa hạ gây mưa lớn mà đây là mùa cạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )