điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?vì sao?.AO=6,BO=6cm

Question

điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?vì sao?.AO=6,BO=6cm

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-07-25T21:50:16+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:51:31+00:00

  tính AB

  Vì trên đoạn thẳng AB có AO=BO(6cm=6cm)nên điểm O nằm giữa 2 điểm A và B

  Ta có:AO+BO=AB

            6+6=AB

            ⇒ AB=12cm

  điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB.vì điểm O nằm giữa và cách đều 2 mút của đoạn thẳng AB và có AO=BO(6CM=6CM)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )