điền a/an/some vào các câu 1. Banana 2. Bread 3. Beff 4. pepper 5. pork

Question

điền a/an/some vào các câu
1. Banana
2. Bread
3. Beff
4. pepper
5. pork

in progress 0
Elliana 3 tuần 2021-11-22T11:40:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:41:28+00:00

  Bạn tham khảo!
  $1$. $a$
  $2$. $some$
  $3$. $some$
  $4$. $some$
  $5$. $some$
  $FbBinhne2k88$

  0
  2021-11-22T11:41:35+00:00

  1. a banana

  2. some bread

  3. some beff

  4. some pepper

  5. some pork

  #nocopy

  Cho mk xin hay nhất nha

  Học tốt OwO

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )