Diễn biến khởi nghĩa Hai Bà Trưng + Tháng 3 năm 40: + Tháng 4 năm 42: + tháng 3 năm 43: + Tháng 11 năm 43:

Question

Diễn biến khởi nghĩa Hai Bà Trưng
+ Tháng 3 năm 40:
+ Tháng 4 năm 42:
+ tháng 3 năm 43:
+ Tháng 11 năm 43:

in progress 0
Josie 1 năm 2021-10-04T01:48:23+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:49:38+00:00

  – Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố. Quân ta ở Hợp Phố đã nhanh chóng chống trả rồi rút lui.

  – Mã Viện chiếm được Hợp Phố, liền chia quân làm 2 đạo thủy, bộ tiến vào Giao Châu theo hai con đường khác nhau và hợp nhau tại Lãng Bạc.

  – Tại Lãng Bạc, cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt.

  – Quân ta lùi về giữ Cổ Loa và Mê Linh. Mã Viện truy đuổi ráo riết, quân ta phải rút về Cấm Khê (Ba Vì, Hà Nội). Tại đây, quân ta ra sức cản địch, giữ từng xóm làng, tấc đất.

  – Tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng hy sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê. Sau đó, nhân dân ta vẫn tiếp tục kháng chiến đến tháng 11 năm 43.

  Chúc Bn Học Tốt. Nếu Thấy Hay THì Cho Mình Câu trl Hay Nhất Nhé!

  0
  2021-10-04T01:49:41+00:00

  Diễn biến khởi nghĩa Hai Bà Trưng

  + Tháng 3 năm 40: Hai bà dựng cờ khới nghĩa

  + Tháng 4 năm 42: Nước ta giành được độc lập

  + tháng 3 năm 43: Quân Hán xâm lược nước ta lần 2 do Mã Viện lãnh đạo

  + Tháng 11 năm 43: Hai bà tự vẫn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )