Điền * để đc số *85 . Chia hết cho 2 . Chia hết cho 5

Question

Điền * để đc số *85 . Chia hết cho 2 . Chia hết cho 5

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-09-23T03:45:48+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:47:06+00:00

  Đáp án: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;0

  Giải thích các bước giải: vì số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5 và ko chia hết cho 2

  0
  2021-09-23T03:47:13+00:00

  Đáp án: {1;2;3;4;5;6;7;8;9} chia hết cho 5

  Giải thích các bước giải: VÌ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5 và không chia hết cho 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )