điền đúng hoặc sai a hai bà trưng khởi nghĩa cách ngày nay hơn 2000 năm năm 1418 thuộc thế kỉ 14

Question

điền đúng hoặc sai
a hai bà trưng khởi nghĩa cách ngày nay hơn 2000 năm
năm 1418 thuộc thế kỉ 14

in progress 0
Bella 6 ngày 2021-12-03T22:45:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:46:45+00:00

  sai

  0
  2021-12-03T22:46:50+00:00

  a hai bà trưng khởi nghĩa cách ngày nay hơn 2000 năm S

  năm 1418 thuộc thế kỉ 14 Đ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )