điền: Xe tải có khối lượng 5 tấn thì có trọng lượng là….

Question

điền:
Xe tải có khối lượng 5 tấn thì có trọng lượng là….

in progress 0
Melody 3 ngày 2021-12-07T19:38:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:39:57+00:00

  Đáp án:

  Ta có 5 tấn = 5000kg mà P=10m => P= 10.5000= 50000N

  Xe tải có khối lượng là 5 tấn thì có trọng lượng là 50000N

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-07T19:39:59+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Xe tải có khối lượng 5 tấn thì có trọng lượng là 50 000 N

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )