Điền kết quả thích hợp vào ô trống: Hình hộp chữ nhật (1) (2) (3) (4) Chiều dài

Question

Điền kết quả thích hợp vào ô trống:
Hình hộp chữ nhật (1) (2) (3) (4)
Chiều dài 12cm 10cm 1/2dm 8m
Chiều rộng 10cm 7cm 2/5dm 5m
Chiều cao ………. ……… 1/3dm ……….
Diện tích mắt đáy ……….. 140cm² ……… ………
Diện tích xung quanh 352cm² ………. ……… ………
Thể tích …………. ………. ……… 100m³

in progress 0
Camila 1 năm 2021-10-04T02:14:29+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T02:16:27+00:00

  Hình lập phương            (1)               ( 2)                   (3)

  Cạnh                            30cm                3dm                 1/2m

  Diện tích toàn phần    5400cm²           54dm²            3m²

  Thể tích                       27000cm³             27dm³ .       1/8m³

                     Xin câu trả lời hay nhất nha        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )