điền là chỗ … Người ta là … Người sống , … Muốn lành nghề , … Chết trong hơn…

Question

điền là chỗ …
Người ta là …
Người sống , …
Muốn lành nghề , …
Chết trong hơn…

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-29T20:28:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:29:50+00:00

  Người ta là hoa đất

  Người sống , đống vàng

  Muốn lành nghề , chớ nề học hỏi

  Chết trong hơn sống đục

  #Học tốt

  0
  2021-09-29T20:30:06+00:00

                                             Bài làm

  Người ta là hoa đất

  Người sống , đống vàng

  Muốn lành nghề , chớ nề học hỏi

  Chết trong hơn sống đục

  ————————————–HẾT—————————————————————-

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )