Điện phân dd chứa 117g gam NaCl có màng ngăn với hiệu suất 80% . Khối lượng khí clo thu đc A. 71g B. 56,8g C. 88,75g D. 58,6g Giải ra giúp mình luôn

Question

Điện phân dd chứa 117g gam NaCl có màng ngăn với hiệu suất 80% . Khối lượng khí clo thu đc
A. 71g
B. 56,8g
C. 88,75g
D. 58,6g
Giải ra giúp mình luôn nha. Mình cảm ơn

in progress 0
Sadie 4 tuần 2021-08-12T02:56:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:58:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Mik tính ra đáp án C nha bạn : 88,75g

  Vì : nNaCl=117 :  58,5 = 2(mol)

  2NaCl +2H2O→2NaOH+H2↑+Cl2

  => nCl2 = 2×1:2=1(mol)

  => mCl2= 35,5 x 2 = 71 (g)

  mCl2 thực tế = 71 x 80% = 56,8 (g)

  Xin hay nhất nha

  0
  2021-08-12T02:58:12+00:00

  Đáp án:

   \(B\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(2NaCl + 2{H_2}O\xrightarrow{{đpdd/cmn}}2NaOH + {H_2} + C{l_2}\)

  Ta có:

  \({n_{NaCl}} = \frac{{117}}{{23 + 35,5}} = 2{\text{ mol}}\)

  Vì hiệu suất là 80%

  \( \to {n_{NaCl{\text{ phản ứng}}}} = 2.80\%  = 1,6{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{C{l_2}}} = \frac{1}{2}{n_{NaCl{\text{ phản ứng}}}} = 0,8{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{C{l_2}}} = 0,8.(35,5.2) = 56,8{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )