Điện phân nóng chảy hết 5,96 gam muối clorua của kim loại kiềm R thu được 0,896 lít khí (đktc). R là

Question

Điện phân nóng chảy hết 5,96 gam muối clorua của kim loại kiềm R thu được 0,896 lít khí (đktc). R là

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-16T19:08:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:10:22+00:00

  Đáp án:

   K

  Giải thích các bước giải:

  \(2RCl_n\xrightarrow{\text{đpnc}} 2R+nCl_2\\ n_{Cl_2}=\dfrac{0,896}{22,4}=0,04\ \text{mol}\to n_{RCl_n}=\dfrac{0,04\times 2}n=\dfrac{0,08}n\to m_{RCl_n}=\dfrac{0,08}n(R+35,5n)=5,96\ \text{gam}\to \dfrac{0,08R}n+2,84=5,96\to \dfrac Rn=39\to R=39n\)

  Vì R là kim loại kiềm \(\to 1\leq n\leq 2\)

  \(+)\ n=1\to M_R=39\to R\) là K

  \(+)\ n=2\to M_R=39\times 2=78\to\)Loại

  0
  2021-10-16T19:10:31+00:00

  $n_{Cl_2}= 0,04 mol$

  Bảo toàn Cl: $n_{RCl}= 2n_{Cl_2}= 0,08 mol$

  $\Rightarrow M_{RCl}= \frac{5,96}{0,08}= 74,5= R+35,5$

  $\Leftrightarrow R=39 (K)$

  R là kali.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )