Điền số thích hợp vào dấu “…”để được các dãy số liên tiếp giảm dần: a) 2; …; …; … b) …; …; – 31;… c) …; a – 3; …; … ( a thuộc Z) d) …; …; …; b –

Question

Điền số thích hợp vào dấu “…”để được các dãy số liên tiếp giảm dần:
a) 2; …; …; …
b) …; …; – 31;…
c) …; a – 3; …; … ( a thuộc Z)
d) …; …; …; b – 1. (b thuộc Z)

in progress 0
Julia 4 tuần 2021-11-17T06:30:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:31:25+00:00

  Đáp án:

  Điền số thích hợp vào dấu “…”để được các dãy số liên tiếp giảm dần:

  a) 2; 1; 0; -1

  b) -29; -30; – 31;-32

  c) a-2; a – 3; a-4; a-5 ( a thuộc Z)

  d) b+2; b+1; b; b – 1. (b thuộc Z)

   

  0
  2021-11-17T06:31:53+00:00

  a) 2 ; 1 ; 0 ; -1

  b) -29 ; -30 ; -31 ; -32

  c)a – 2 ; a-3 ; a – 4 ; a – 5

  d) b + 3 ; b + 2 ; b  ; b – 1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )