diện tích các đồng bằng sắp theo thứ tự :sông hồng ,sông cửu lông và các tỉnh miền trung là

Question

diện tích các đồng bằng sắp theo thứ tự :sông hồng ,sông cửu lông và các tỉnh miền trung là

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-07-11T14:01:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:02:37+00:00

  Đồng bằng sông Hồng có diện tích khoảng 15000km^2

  Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng 40000km^2

  Dải dồng bằng duyên hải miền Trung cũng có diện tích khoảng 15000km^2

  Do đó,sắp xếp theo diện tích từ lớn tới nhỏ ta có:

  Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và dải đồng bằng duyên hải miền Trung

  0
  2021-07-11T14:03:03+00:00

  Diện tích đồng bằng sông Hồng: 21.259,6 km2

  Diện tích đồng bằng sông Cửu Long: 40.547,2 km2

  Diện tích đồng Bằng Duyên Hải MIền Trung: vào khoảng 15000km2

  => diện tích đồng bằng sông Cửu Long là Lớn nhất rồi đến Đồng Bằng Sông Hồng rồi đến Đồng Bằng Duyên hải Miền Trung

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )