Điện tích của electron là -1,6.10-19C, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là 15C. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng

Question

Điện tích của electron là -1,6.10-19C, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là 15C. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn trong thời gian 1s là

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-11-17T00:46:08+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:47:38+00:00

  Đáp án:

  \[3,{125.10^{18}}\]

  Giải thích các bước giải:

   ta có điện lượng chuyển qua tiết diện dây trong 1s: 15/30=0,5 C

  số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn trong thời gian 1s: \[\frac{{0,5}}{{1,{{6.10}^{ – 19}}}} = 3,{125.10^{18}}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )