Điện tích cua mạnh đất hình chữ nhật là 2782 m2. Nếu gấp chiều rộng lên hai lần và chiều dài lên ba lần thì diện tích mới là bao nhiêu

Question

Điện tích cua mạnh đất hình chữ nhật là 2782 m2. Nếu gấp chiều rộng lên hai lần và chiều dài lên ba lần thì diện tích mới là bao nhiêu

in progress 0
Arya 3 tuần 2021-08-21T17:26:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:27:12+00:00

  Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần thì diên tích gấp lên 2 lần,

  Nếu gấp chiều dài lên 3 lần thì diện tích gấp lên 3 lần

  Như vậy diện tích gấp lên số lần là: 2 x 3=6 (lần)

  Diện tích mảnh đất mới là:

     $2782 \times 6= 16692$ $ (m^2)$

                       Đáp số: $16692$ $m^2$

  0
  2021-08-21T17:27:30+00:00

  Đáp án:16 602 m²

   

  Giải thích các bước giải:

  Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần thì diện tích tăng 2 lần

  Nếu gấp chiều dài lên 3 lần thì diện tích tăng 3 lần

  ⇒ Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần và chiều dài lên 3 lần thì diện tích tăng 2 × 3 = 6 lần

  Diện tích mới là: 2782 × 6 = 16 602 ( m²)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )