Diện tích của một hình chữ nhật thay đổi thế nào nếu tăng chiều dài của nó thêm 10%, và bớt chiều rộng của nó đi 10%.

Question

Diện tích của một hình chữ nhật thay đổi thế nào nếu tăng chiều dài của nó thêm 10%, và bớt chiều rộng của nó đi 10%.

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-10-10T07:59:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:00:48+00:00

  Coi diện tích lúc đầu ; chiều dài lúc đầu và diện tích lúc đầu là 100%

  Tỉ số % chiều dài mới là:

  100% + 10% = 110%

  Tỉ số % chiều rộng mới là:

  100% – 10% = 90%

  Tỉ số % diện tích mới là:

  $\dfrac{110}{100}$ × $\dfrac{90}{100}$ = 99%

  Diện tích thay đổi là:

  100% – 99% = 1%

  => Vậy nếu tăng chiều dài 10% và giảm chiều rộng 10% thì diện tích giảm đi 1%

  0
  2021-10-10T08:01:00+00:00

  Đáp án:gọi chiều dài của hcn là 100% thì chiều dài mới là:

   100%+10% =110% (chiều dài ban đầu)

  gọi chiều rộng của hcn là 100% thì chiều rộng mới là:

   100%-10%=90% (chiều rộng ban đầu)

  vậy diện tích mới so với diện tích cũ có tỷ số là :110% * 90%=99%

  vậy diện tích của hcn sẽ giảm đi sồ % là :

  (100-99)/ 100= 1%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )