Diện tích đáy của hình lập phương bằng diện tích hình chữ nhật có chu vi 40cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích xung quanh và diện tích

Question

Diện tích đáy của hình lập phương bằng diện tích hình chữ nhật có chu vi 40cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

in progress 0
Piper 1 năm 2021-09-25T14:37:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:39:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

          40:2=20(cm)

   Tổng số phần bằng nhau là:

         1+4=5 (phần)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

         20:5 ×4=16 (cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

         20-16= 4 (cm)

  Diện tích đáy hình lập phương là:

          16×4= 64(cm2)

   Diện tích xung quanh hình lập phương là:

          64×4=256 (cm2)

  Diện tích toàn phần là: 

          64×6=384(cm2)

                 Đáp số: 256cm2

                                384cm2

  0
  2021-09-25T14:39:20+00:00

  Tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là:

       `40:2=20(cm)`

  Tổng số phần bằng nhau là:

       `1+4=5` (phần)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

       `20:5xx4=16(cm)`

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

       `20-16=4(cm)`

  Diện tích đáy hình lập phương là:

       `16xx4=64(cm^2)`

  Diện tích xung quanh hình lập phương là:

       `64xx4=256(cm^2)`

  Diện tích toàn phần hình lập phương là:

       `64xx6=384(cm^2)`

            Đáp số: `256cm^2;\ 384cm^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )