Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y=x+3,y=x²-4x+3 Cần gấp mọi người giúp mình với

Question

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y=x+3,y=x²-4x+3 Cần gấp mọi người giúp mình với

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-09T10:03:13+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:04:27+00:00

  Đáp án: $\frac{125}{6}$

  Giải thích các bước giải:

  Tìm giao điểm của y1 và y2:

  Ta có:

  $y_{1}$ = $y_{2}$⇔ $x^{2}$ -4x+3=x+3

  ⇔ $x^{2}$ -5x=0

  ⇔ x=0 hoặc x=5

  ⇒ giao điểm của $y_{1}$ và $y_{2}$ là A(0; 3) và B(5; 8)

  ⇒ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y=x+3,y=$x^{2}$ -4x+3 là:

  $∫^{5}_{0}$ |$x^{2}$ -4x+3-(x+3)|= $\frac{125}{6}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )