Điện tích q = 10^-8 C đi chuyển dọc theo cạnh của 1 tam giác đều ABC cạnh a= 10 cm trong điện trường đều có cường độ là 300 V/m . E // BC . Tính công

Question

Điện tích q = 10^-8 C đi chuyển dọc theo cạnh của 1 tam giác đều ABC cạnh a= 10 cm trong điện trường đều có cường độ là 300 V/m . E // BC . Tính công của lực điện trường khi q dịch chuyển trên mỗi cạnh của tam giác

in progress 0
Claire 1 năm 2021-08-28T02:20:51+00:00 1 Answers 328 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-28T02:22:03+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  {A_{BC}} = {3.10^{ – 7}}J\\
  {A_{BA}} = 1,{5.10^{ – 7}}J\\
  {A_{AC}} = 1,{5.10^{ – 7}}J
  \end{array}$ 

  Giải thích các bước giải:

  Công của lực điện trường khi q dịch chuyển trên 3 cạnh là:

  $\begin{array}{l}
  {A_{BC}} = q{E_{BC}}.BC = {10^{ – 8}}.300.0,1 = {3.10^{ – 7}}J\\
  {A_{BA}} = q{E_{BA}}.BA = {10^{ – 8}}.300.\cos {60^o}.0,1 = 1,{5.10^{ – 7}}J\\
  {A_{AC}} = q{E_{AC}}.AC = {10^{ – 8}}.300.\cos {60^o}.0,1 = 1,{5.10^{ – 7}}J
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )