Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Question

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-09T06:54:36+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-09T06:55:46+00:00

  Đáp án:

  Tính nhẩm: 22 200 : 100 = 222.  

  Do đó: 22 200 ha = 222km2

  Vậy diện tích rừng Cúc Phương là 222 km2.

  0
  2021-09-09T06:56:15+00:00

  $#Dino$

  Đổi:  `22200ha=222km^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )