Diện tích thửa ruộng hình vuông bằng diện tích thửa ruộng hình chữ nhật. Biết rằng thửa ruộng hình chữ nhật nữa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 ch

Question

Diện tích thửa ruộng hình vuông bằng diện tích thửa ruộng hình chữ nhật. Biết rằng thửa ruộng hình chữ nhật nữa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, Tính diện tích thửa ruộng hình vuông đó

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-21T07:45:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:46:51+00:00

  Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

  125:(2+3)×2=75(m)

  Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

  125-75=50(m)

  Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

  75×50=3750(m²)

  Vậy diện tích thửa ruộng hình vuông là: 3750m²

  Đ/s:3750m²

  Nhớ cho chị câu trả lời hay nhất nha,chúc em học giỏi:))

  0
  2021-10-21T07:47:08+00:00

  Chiều dài hình chữa nhật là

  125÷(2+3)×3=75(m)

  Chiều rộng hình chữ nhật là

  125-75=50(m)

  Diện tích hình chữa nhật là

  75×50=3750(m²)

  Vì diện tích hình chữa nhật bằng diện tích hình vuông 

  ⇒Diện tích thửa ruộng hình vuông đó =3750m²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )