Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 9 cm là

Question

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 9 cm là

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-09-20T18:10:21+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:11:35+00:00

    Diện tích một mặt của hình lập phương là :

      9 x 9 = 81 ( cm² )

    Diện tích toàn phần của hình lập phương là : 

      81 x 6 = 486 ( cm² )

               Đáp số : 486 cm²

   

  0
  2021-09-20T18:11:38+00:00

     Diện tích toàn phần của hình lập phương là : 

             $9×9×6 = 486 (cm²)$

                Đáp số : $486 cm²$

    $@YuuSaji$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )