Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 9 cm là

Question

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 9 cm là

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-09-20T18:00:58+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:02:26+00:00

  Áp dụng công thức mà làm._,.

  Diện tích một mặt của hình lập phương cạnh 9cm là: 

  Diện tích toàn phần của hình lập phương 9cm đó là: 

  0
  2021-09-20T18:02:31+00:00

  Diện tích 1 mặt của hình lập phương đó là:
  9×9=81(cm2)
  Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:
  81×6=468(cm2)
  Đáp số:468 cm2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )