Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ 1 là 54cm ², diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216 cm ² . Hỏi cạnh của hình lập phương t

Question

Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ 1 là 54cm ², diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216 cm ² . Hỏi cạnh của hình lập phương thứ 2 dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-28T12:04:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:05:50+00:00

  Cạnh của HLP thứ nhất là : √54 : 6 = 3 cm

  Cạnh của HLP thứ hai là : √216 : 6 = 6 cm

  Vì 6 : 3 = 2 nên cạnh của HLP thứ hai gấp hai lần cạnh của HLp thứ nhất.

  Đáp số : 2 lần

  Cho mik câu trả lời hay nhất nhé !!!

  0
  2021-10-28T12:06:00+00:00

  Tích hai cạnh HLP thứ nhất là:

  54 : 6=9 (cm)

  Tích hai cạnh HLP thứ hai là:

  216 : 6=36 (cm)

  9=3×3

  36=6×6

  Vậy cạnh của hình lập phương thứ 2 dài gấp: 

  6 : 3= 2 (lần)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )