Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ

Question

Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất ?
Lưu ý khi trả lời :
– lập luận đầy đủ
– ko sao chép
– ko spam

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-16T17:24:00+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T17:25:07+00:00

  Cạnh hình lập phương thứ nhất là :

  54 : 6 = 9 (cm)

  Ta thấy 9 = 3 × 3 nên cạnh hình lập phương thứ nhất là 3cm.

  Cạnh hình lập phương thứ hai là :

  216 : 6 = 36 (cm)

  Ta thấy 36 = 6 × 6 nên cạnh hình lập phương thứ hai là 6cm.

  Cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp số lần cạnh của hình lập phương thứ nhất là :

  6 : 3 = 2 (lần)

  Đáp số : 2 lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )