Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào

Question

Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào

in progress 0
Delilah 15 phút 2021-10-17T04:43:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:45:06+00:00

  Đáp án:

  Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào:

  + Chiều dài của dây.

  + Tiết diện của dây.

  + Vật liệu làm dây.

   

  0
  2021-10-17T04:45:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Điện trở của dây dẫn kim loại phụ thuộc vào:

  Chiều dài dây dẫn

  Tiết diện của dây dẫn

  Vật liệu làm dây dẫn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )