Điền tự ạ !! Công dân có quyền bất khả xâm phạm về … Việc bắt giữ người phải đúng quy định của pháp luật A. Thân thể B. Danh dự C. Nhân phẩm D.

Question

Điền tự ạ !!
Công dân có quyền bất khả xâm phạm về … Việc bắt giữ người phải đúng quy định của pháp luật
A. Thân thể
B. Danh dự
C. Nhân phẩm
D. Lương tâm
Trong cuộc sống của chúng ta phải bt … tính mạng thân thể sức khỏe nhân phẩm và danh dự của người khác. Đồng thờI phải biết bảo vệ quyền lợi của mình.
A tìm hiểu
B. yêu thương
C bảo vệ
D. tôn trọng

in progress 0
Jade 1 năm 2021-07-12T00:15:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:16:52+00:00

  Công dân có quyền bất khả xâm phạm về … Việc bắt giữ người phải đúng quy định của pháp luật

  A. Thân thể

  B. Danh dự

  C. Nhân phẩm

  D. Lương tâm

  Trong cuộc sống của chúng ta phải bt … tính mạng thân thể sức khỏe nhân phẩm và danh dự của người khác. Đồng thờI phải biết bảo vệ quyền lợi của mình.

  A tìm hiểu

  B. yêu thương

  C bảo vệ

  D. tôn trọng

  ???????????? ????????̂???? ????????????̉ ????????̛̀???? ???????????? ????????????̂́????

  0
  2021-07-12T00:17:09+00:00

  Đáp án:

  Câu 1

  Công dân có quyền bất khả xâm phạm về … Việc bắt giữ người phải đúng quy định của pháp luật 
  A. Thân thể 
  B. Danh dự 
  C. Nhân phẩm 
  D. Lương tâm

  Giải thích:

  Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể . Việc bắt giữ người phải đúng quy định của pháp luật 
  Câu 2

  Trong cuộc sống của chúng ta phải biết … tính mạng thân thể sức khỏe nhân phẩm và danh dự của người khác. Đồng thờI phải biết bảo vệ quyền lợi của mình.
  A tìm hiểu 
  B. yêu thương 
  C bảo vệ 
  D. tôn trọng
  Giải thích:

  Trong cuộc sống của chúng ta phải biết tôn trọng tính mạng thân thể sức khỏe nhân phẩm và danh dự của người khác. Đồng thờI phải biết bảo vệ quyền lợi của mình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )