điền từ : I -(be) a people She … (play) badminton in the affternoon

Question

điền từ :
I ….(be) a people
She … (play) badminton in the affternoon

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-08-19T19:31:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:33:15+00:00

  I’m a people  hoặc I am a people (tôi là con người)

  She plays badminton in the affternoon.

  câu này có dấu hiệu nhận biết là in the afternoon (vào buổi chiều)

  `=>` chia ở hiện tại đơn

  0
  2021-08-19T19:33:25+00:00

  ` text {  I ….(be) a people }`

  ` text { => Đáp án đúng: am }`

  ` text { Vì: S + be + a/an + N }`

  ` text { She … (play) badminton in the affternoon }`

  ` text { => Đáp án đúng: plays }`

  ` text { Vì: Đây là HTĐ => Ta dùng: plays }`

  ` text { Xin hay nhất }`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )