Điền từ thích hợp vào chỗ trống: – Khi thể tích khối chất khí ……… thì khối lượng của khối chất khí ……. – Khi nhiệt độ của khối chất khí ….

Question

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
– Khi thể tích khối chất khí ……… thì khối lượng của khối chất khí …….
– Khi nhiệt độ của khối chất khí …….. thì trọng lượng của khối chất khí …….
– Khi thể tích khối chất khí tăng lên, thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của khối chất khí ……..
– Trong quá trình co dãn vì nhiệt của chất khí nếu bị ngăn cản có thể gây ra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-10-06T15:43:48+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:44:55+00:00

  -tăng-không thay đổi

  -tăng-không thay đổi

  -giảm

  -lực mạnh làm cong vật đó

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )