điền từ thik hợp vào chỗ chấm ghi 2-1 mậu tuất là ghi theo =-… ghi 7-2-1418 là ghi theo=.. lịch tính theo dự di chuyển của

Question

điền từ thik hợp vào chỗ chấm
ghi 2-1 mậu tuất là ghi theo ……………….
ghi 7-2-1418 là ghi theo…………..
lịch tính theo dự di chuyển của mặt trời là ……
lich tích theo sự di chuyển của mặt trằng là ……..

in progress 0
Melody 1 tuần 2021-12-03T22:36:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:37:33+00:00

  – ghi 2-1 năm mậu tuất là ghi theo âm lịch

  – ghi 7-2-1418 là ghi theo dương lịch

  – lịch tính theo sự di chuyển của mặt trời là dương lịch

  – lịch tính theo sự di chuyển của mặt trăng là âm lịch

  0
  2021-12-03T22:38:20+00:00

  Đáp án:

  – ghi 2-1 năm mậu tuất là ghi theo âm lịch

  – ghi 7-2-1418 là ghi theo dương lịch

  – lịch tính theo sự di chuyển của mặt trời là dương lịch

  – lịch tính theo sự di chuyển của mặt trăng là âm lịch

  Bình chọn cho mình 5*, cảm ơn và hay nhất nhé!

  Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )