điền từ vào ô chấm, bài này dễ nha các pác, mk chỉ hỏi cho các pác lầy điểm thui nha. Ông em năm nay đã 70 xuân rồi nhưng nhìn ông vẫn còn ………

Question

điền từ vào ô chấm, bài này dễ nha các pác, mk chỉ hỏi cho các pác lầy điểm thui nha.
Ông em năm nay đã 70 xuân rồi nhưng nhìn ông vẫn còn ……………………………………………..

in progress 0
Madeline 6 ngày 2021-12-04T17:02:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:03:58+00:00

  Ông em năm nay đã 70 xuân rồi nhưng nhìn ông vẫn còn rất trẻ 

  0
  2021-12-04T17:04:01+00:00

  Ông em năm nay đã 70 xuân rồi nhưng nhìn ông vẫn còn trẻ như hồi 60.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )