điền vào chỗ chấm a) hai góc bù nhau, một góc bằng 20 độ thì góc kia bằng … b) Góc A và góc B phụ nhau, góc A=60 độ thì góc B =… c) Nếu góc xOy+gó

Question

điền vào chỗ chấm
a) hai góc bù nhau, một góc bằng 20 độ thì góc kia bằng …
b) Góc A và góc B phụ nhau, góc A=60 độ thì góc B =…
c) Nếu góc xOy+góc yOz=góc xOz thì tia… nằm giữa hai tia …
d) hai góc kề bù, một góc bằng 40 độ thì góc còn lại bằng …
Ko sao chép mạng

in progress 0
Madeline 16 phút 2021-10-04T05:01:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T05:02:24+00:00

  a) 160o

  b) 30o

  c) … tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

  d) 140o

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )